Berg & Partners

Juridiska tjänster

Uppnå tillväxt med våra tjänster

Vi är specialiserade inom bland annat Avtalsrätt, köprätt, affärsjuridik, arbetsrätt, hyres- och fastighetsrätt, familjerätt och tvistelösning. Vår filosofi är att det ska vara enkelt att förstå juridiken.

Juridisk expertis inom alla frågeställningar

Vi har varit verksamma i 10 år och har genom åren lärt oss att inget ärende är det andra likt, varje klient har sina speciella behov.

Våra jurister är bland annat specialiserade inom affärsjuridik, Avtalsrätt, arbetsrätt, hyres- och fastighetsrätt, familjerätt och tvistelösning. Vår filosofi är att det ska vara enkelt att förstå juridiken, det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss.

Juridisk expertis inom alla frågeställningar

Vi är bland annat verksamma inom följande rättsområden:

Affärsjuridik

Affärsjuridik

Vi erbjuder dig som affärsjurist både stöd och hjälp i olika processer såsom vid affärsuppgörelser, avtal och affärsförhandlingar, rådgivning för affärsutveckling, avtalshantering samt juridisk rådgivning runt din affär.

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Vi åtar oss uppdrag i hela landet i tvister avseende, uppsägningar, avsked, lönekrav osv. Vi företräder både arbetsgivare och arbetstagare i samtliga arbetsrättsliga tvister. Välkommen att ta kontakt med oss.

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt

Vi erbjuder rådgivning i olika avseenden inom entreprenadrätten, från förberedelser, upphandling, avtalsskrivning och förhandling, till projektgenomförandet samt uppföljningsarbete.

Lokaljuridik

Lokaljuridik

Vi hjälper dig vid granskning och upprättande av ditt hyresavtal samt biträde i hyresnämnden och i övriga processer.

Tvistlösning & process

Tvistlösning & process

Vi har lång erfarenhet av att processa båda i allmänna och förvaltningsrättsliga domstolar. Vi företräder företag, privatpersoner, föreningar och hanterar tvister av olika slag.

Familjerätt

Familjerätt

Våra jurister har lång erfarenhet inom familjerätt och hjälper dig med frågor kring, vårdnad, boende och umgänge av barn, bodelning, bouppteckning samt arvsrättsliga frågor.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på Berg&Partners

Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående vad som sker i ditt ärende, med personligt engagemang och service. Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet, tillgänglighet och personlig service. Vi behandlar ditt ärende skyndsamt och med största omsorg, vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post.